На живо

7

Защо да използваме радио реклама?

Комбинацията на радио с други медийни канали води до повишаване на цялостния ефект от рекламните кампании

Публикувано на 22 Юли 2021
Автор: Александра Гълъбова
Защо да използваме радио реклама?

Често рекламодателите използват радиото просто като средство за активиране на потребителите или за бързо излъчване на тактически съобщения с висока честота. Това обаче води до пропускане на ползи от страна на брандовете. Големият обхват на радиото и положителният ефект, който то има върху настроението на слушателите, в комбинация с местата за слушане, правят този канал много по-функционален и приложим за разработване на марките, активиране на слушателите към покупка, постигане на широка разпознаваемост на бранда, изграждане на доверие към марката, надграждане в омничанъл комуникация и др.

За по-дръзките маркетолози комбинацията от креативен подход и смело стратегическо планиране на медията води до положителни резултати не само по отношение на активностите в радиото, но и по отношение на цялостното представяне на рекламираната марка.

В тази статия ще представим по-задълбочено ефекта на радиото върху марки в различни сектори и ключовите роли, които медията може да играе в рамките на по-широкия си медиен микс.

Радиото като водещ канал за комуникация

Радиото може да бъде водещ канал за реклама. Звукът е подценяван способ, който е недостатъчно използван, а има силно емоционално въздействие. С по-малки инвестиции отколкото са необходими за телевизия, радиото може да помогне на марките да достигнат до аудиторията и да изградят емоционална връзка с нея. Слушателите прекарват голяма част от медийното си време с комерсиално радио (средно около 2 часа на ден), което предоставя на рекламодателите възможност бързо да заемат място в съзнанието им. Тъй като радиото често се съвместява с редица други дейности, то може да се използва за “разговор“ с потребителите в подходящи за марката моменти. Когато радиото се използва като водещ канал за комуникация, то често се използва за насочване на хората онлайн за допълнителна информация и / или покупка.

Да разгледаме как рекламодателите използват радиото като част от по-широка медийна комбинация за подобряване на цялостната ефективност на кампанията.

Радио и телевизия

Радиото и телевизията предлагат мощна и много използвана медийна комбинация

Двете медии споделят много общи силни страни: и двете се консумират ежедневно, като заемат висок дял от медийното дневно потребление, а като медии в реално време и двете са ефективни за достигането до нови клиенти и емоционалното им ангажиране с рекламираната марка. Радиото подсилва и разширява въздействието на телевизионната кампания чрез запомнящи се звукови сигнали, т.нар аудиобрандиране. Чрез радиото брандовете въздействат на потребителите и на ниво слух, което води до по-лесно запомняне (предизвиква визуално извикване на телевизионната реклама). Комбинацията от двата канала разширява общия обхват и ефективност на кампанията. Повече по темата за ефекта от синергичното използване на тези канали можете да намерите в проучването  Radio Multiplier Study.

Радио и онлайн

Комбинацията от радио и онлайн реклама определено е мощен медиен микс. Като линейна услуга в реално време радиото силно допълва онлайн медиите, достъпни при поискване от страна на потребителите. Рекламите в радиото поддържат ниски нива на избягване, като по този начин медията изпъква пред останалите по ефективност за разпространението на осведомеността за марките сред всички потребители, независимо от нивото на интерес към дадена марка. От друга страна, дигиталната реклама е много ефективна, като позволява на потребителите да преследват интереса си към продукт или услуга включително до момента на покупка. Проучване на Touchpoints от 2017 г. сочи, че 16% от времето на слушане на радио е съпътствано от онлайн потребление, което позволява на слушателите да реагират онлайн почти мигновено на нещо, което са чували в ефир.

Радио и печатни медии

Радиото и печатните медии имат взаимно допълващи се силни страни. Докато радиото играе роля на излъчващ носител, който установява присъствието на марка в съзнанието на потребителите, то вестниците консолидират този контакт, като предоставят повече подробности за дадена оферта или услуга на въпросния бранд. Линейният характер на радиото означава, че съобщенията могат да бъдат синхронизирани и да достигнат до хората в моменти, когато имат най-голямо въздействие. По този начин радиото е доказано като ефективен двигател на осведоменост, когато се използва в допълнение към печатна реклама.

Радио и външна реклама

Радиото и външните рекламни форми също могат да бъдат ефективна комбинация. Двата канала споделят много общи черти –достигат до хората, докато те правят други неща, и двата канала са в състояние да достигнат до хора в различни нагласи, в дома и извън него. Радиото може да добави глас към изображението на марката, което виждате на открито. Въвеждането на дигиталните формати на плакати създава нови възможности за кросмедийна реклама.

Източник: https://www.radiocentre.org/why-use-radio/the-roles-for-radio/

Ключови думи:
@