На живо

7

Реклама


Спотова реклама

Премиум рекламни форми

Силата на радиото


Тарифа за реклама в радио N-JOY

zagora plovdiv haskovo burgas ruse shumen sofia varna

* Горните цени се прилагат за клипове, чиято дължина е кратна на 5. Клипове с междинни дължини се закръгляват, както следва: завършващите на 1, 2, 6 и 7 – към по-ниската, а на 3, 4, 8 и 9 – към по-високата цена.

** Отстъпката се прилага, при условие че броят на излъчванията, заявени във всяка следваща радио програма, е най-малко 50% от най-големия брой излъчвания, заявени в някоя от радио програмите от комбинацията.

  • Тарифата е валидна от 01.04.2024 г.

  • Отстъпките се прилагат последователно върху брутната цена на излъчванията (стойността преди отстъпки и преди ДДС).

  • Платен репортаж с продължителност до 1 минута – 300 лв., не се прилагат отстъпки.

  • Цените за изработка на аудио клип важат за клип, подлежащ на излъчване единствено в радио програмите на bTV Radio Group за период до 1 (една) година от изработването му.

  • Рекламни агенции ползват 5 % агенционна отстъпка.

  • Всички посочени по-горе в тарифата цени са в лева, без ДДС.