На живо

7

bTV Radio Group става част от Световния радио алианс на Световния ден на радиото

Радиогрупата, обединяваща радиата N-JOY, bTV Radio, Jazz FM, Classic FM и Z-Rock, вече е официален член на Европейската асоциация за радио и телевизионна реклама и първия по рода си Световен алианс за радио

Публикувано на 13 Февруари 2022
bTV Radio Group става част от Световния радио алианс на Световния ден на радиото

bTV Radio Group - радиогрупата, която обединява радиата N-JOY, bTV Radio, Jazz FM, Classic FM, Z-Rock в общо утвърдено портфолио, стана официален член на Европейската асоциация за радио и телевизионна реклама – EGTA. По повод Световния ден на радиото, 13 февруари, и по инициатива на EGTA, 14 търговски асоциации в Европа, САЩ, Канада и Австралия обединиха усилията си, за да формират Световния радио алианс. Глобалната група от организации има за цел да  демонстрира и популяризира силата и стойността на радиото в медийната среда чрез споделяне на добри практики и общо виждане за бъдещето и развитието на аудиото. Това сътрудничество между континентите ще подчертае множеството силни страни на радиото, неговата уникална маркетингова сила и всички възможности, които предлага като част от медийния микс.

Присъединявайки се към EGTA, bTV Radio Group продължава стратегията си да работи активно в посока усъвършенстване и развиване на услугите си, в съответствие с бързопроменящия се пейзаж на радиото и аудиото, като по този начин затвърждава ключовата си роля за напредъка на сектора. Програмите на радиостанциите от групата продължават да обновяват съдържанието си непрекъснато, в крак с нарастващите очаквания на своите слушатели, клиенти и партньори, като същевременно надграждат своите предложения с мултиплатформени решения.

Към днешна дата, на ден радиото достига до над 70 % от населението на Европа, като средната слушаемост е в продължителност на 3 часа и 19 минути[1]. В България процентът на аудиторията е дори по-голям от средния за Европа, като достига до 88 % от населението[2]В  топ 5 на най-слушаните радиа своето място заема и радио N-JOY - една от най-големите радиостанции в страната.

Сред силните страни на радиото продължават да се открояват: способността му да достига и ангажира огромна аудитория, да предлага достоверна и бързо достъпна информация всеки ден,  да увеличава ефекта от мултиплатформените предложения и възможността за реализация на креативни, ефективни и бързи рекламни решения на достъпна цена.

Приложени можете да намерите 13 факта за ефективността на радиорекламата.

 

През 2012г. ЮНЕСКО определя 13 февруари за Световния ден на радиото, по инициатива на Италия и след гласуване на Генералната Асамблея на ООН. На днешната дата отбелязваме значимостта на радиото като източник на качествена журналистика, надеждни новини, любима музика, забавни предавания и още много съдържание. Радиото остава най-широкодостъпната медия, която се ползва с най-голямо доверие сред своята изключително многообразна аудиторията. 

 

[1] e g t a R a d i o F o c u s 2 0 1 9 http://www.egtaradioday.com/wp-content/uploads/2021/02/2021_egta_wrd_the_sound_of_success.pdf

[2] Nielsen Admosphere Bulgaria, 88% от българите слушат радио; автомобилът е мястото, където най-много се слуша радио, 12.02.2021

Ключови думи: