На живо

7

Потребление на радио по време на COVID-19

Сигурен източник на забавление и доверен приятел по време на социалната изолация

Публикувано на 01 Септември 2021
Автор: Александра Гълъбова
Потребление на радио по време на COVID-19

Радиото е единствената медия, която комбинира жива модерация, любима музика и достъп до достоверна информация. В ситуация на извънредно положение ролята на радиото става още по-голяма, тъй като то е сигурен източник на забавление и подпомага алтернативните начини на социално общуване.

Радиото е един от най-всеобхватните информационни канали, като стандартно на месец достига до 89,9%  от населението на страната. Като интерактивна медия, комбинирана често с ежедневни занимания, радиото продължава да е активна част от нашето ежедневие.

Потреблението на радио се промени по време на COVID-19, тъй като личните превозни средства изместиха градския транспорт и доведоха до равномерна целодневна активност. Основен и предпочитан начин на придвижване остана личният автомобил, където радиото е неизменен спътник. Според проучвания, близо 50% от заетите вече работят от вкъщи, което пък увеличава слушаемостта на радио с между 15% и 20%.

2112143708.jpg
 

Данните за потреблението на радиата N-JOY и bTV Radio, част от bTV Radio Group, също не правят изключение. Данните на Gemius Prism сочат над 120% по-голяма посещаемост на онлайн портала на радио N-JOY и над 85% увеличение на онлайн слушемостта на bTV Radio в сравнение с м. февруари.

 

2112143710.jpg
 
2112143713.jpg
 

Интересът на слушателите към игрите в радиоефир и активността в тях са се увеличили със 180 % в сравнение с предишните седмици. След средата на месец март се наблюдава трайна и покачваща се тендеция на интерес към игрите в радио ефир. Регистриралите се участници са над двойно повече, в сравнение с подобни активности в предходни периоди.

По време на криза слушането на радио се увеличава, тъй като то продължава да бъде част от нашето ежедневие и в моментите на изолация още по-силно се възприема за доверен приятел. Доказано радиото повдига настроението на потребителите, докато работят от вкъщи и ги държи в течение за забавни новини, социални инициативи и актуална информация.

2112143706.jpg
 

Още любопитни данни за радио потреблението и това как радиото може да помогне на рекламодателите по време на криза, можете да намерите тук:

https://bravo.btv.bg/web/bTV%20Radio%20Group_Radio%20Consumption%20During%20COVID-19_April%202020.pdf

 

Източници: 

ГАРБ, количествено изследване, таргет 18-69, януари-юни 2019 г.

Източник: Pragmatica – “Потребителско поведение по време на COVID-19” -

https://pressroom.msl.bg/proucvane-potrebitelsko-povedenie-po-vreme-na-covid-19?fbclid=IwAR2r42F_lNtoYmRjidIDfpnEIxPYpKO_LkOyltVW6OtTNWw8sc7GoaxkVvI

https://www.bbc.com/news/technology-52037461

http://www.bprworld.com/news/despite-the-pandemic-there-is-good-news-for-radio/

https://www.westwoodone.com/2020/03/17/new-study-the-state-of-the-american-worker-march-13-15-2020

Ключови думи:
@