На живо

7

Биологичното разнообразие

До 23 юни под мотото "Отговорни към природата заедно" разглеждаме добрите практики в грижата за околната среда, насочвайки вниманието към теми като съхраняване и опазване на биоразнообразието и водните басейни, рециклиране, устойчив транспорт, енергия, храна и други

Публикувано на 21 Юни 2024
Биологичното разнообразие
Снимка: iStock / Marholev

За втора поредна година bTV Media Group и bTV Radio Group посвещават част от своето ефирно, радио и дигитално съдържание на "Зелената седмица".

До 23 юни под мотото "Отговорни към природата заедно" разглеждаме добрите практики в грижата за околната среда, насочвайки вниманието към теми като съхраняване и опазване на биоразнообразието и водните басейни, рециклиране, устойчив транспорт, енергия, храна и други.

Биоразнообразието или биологичното разнообразие е научен термин, който, с който се обединяват всички живи форми на Земята, които са се развили за 4.5 милиарда години. От най-малките микроорганизми до горите и океаните, всяка една форма на живот играе ключова роля в тази екосистема. Всички ние сме част от тази система, затова е изключително важно то да бъде опазено, съхранено и защитено. Често сме свидетели на непрекъсната загуба на биоразнообразие, със сериозни последици за природата и човека. И докато в миналото подобен ефект се е наблюдавал заради климатичните промени и други природни фактори, в наши дни  основна заплаха за биоразнообразието представлява човешката дейност.

Съществуват различни организации, които работят в тази посока. Сред тях е Българска фондация Биоразнообразие, която обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях.

БФБ посвещава годината на определен защитен вид или територия. За да го популяризира издава малък календар в 14 страници със снимки и информация за него, прави изложби, организира събития за деца и възрастни. Настоящата 2024 е посветена на дюните. 

Те са едни от най-ценните местообитания – създадени от водата, пясъка и вятъра те са в непрекъсната промяна и взаимодействие със заобикалящата среда. Тяхното местоположение ги прави важен фактор за опазването на плажовете, намаляване на ерозията на морския бряг и предпазване на населените места и хората от наводнения и бури. Те са последните убежища на редица редки видове растения и животни. Но всяко едно наше действие и бездействие може да доведе до унищожение на дюните и е важно всеки от нас да не остава безучастен по въпроса. Повече може да научите на сайта biodiversity.bg.

Ключови думи: