10:30 | 14:45
На живо

Приятно разсеяни с Деси
7

Рубрика „ТранспортирайСе“: Проекти на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“

Слушайте рубриката „ТранспортирайСе“ на Радио N-JOY и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Публикувано на 30 Юни 2021
Рубрика „ТранспортирайСе“: Проекти на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“
Снимка: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Изпълнителна агенция  „Проучване и поддържане на р. Дунав“ е бенефициент по европейски програми вече втори програмен период – по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 и по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. С европейските средства тя има възможността да обнови изцяло апаратурата си. По проект от предния програмен период са модернизирани 9 хидрометеорологични станции по българския бряг на р. Дунав, изградена е  GPS опорно-геодезична мрежа, водният път е обозначен посредством брегови плаващи знаци – общо 1000 брегови знака и фарове и 60 плаващи знака – шамандури.

През настоящия програмен период Изпълнителна агенция  „Проучване и поддържане на р. Дунав“  изпълни проект, продължение на този от предния период, по който бе закупен хидрографския кораб „Дунав 1“. Чрез монтираната на него апаратура се създава триизмерна визуализация на речното дъно. Той също така има лазерна система за сканиране на речния бряг и островите. Вторият проект, който агенцията изпълнява в момента, е свързан с доставка на драгажна техника за поддържане на корабоплавателния път. За важността на тези проекти слушаме Божидар Янков – директор на Дирекция „Европейски програми, проекти и връзки с обществеността“ в Изпълнителна агенция  „Проучване и поддържане на р. Дунав“ в агенцията.

Повече информация, можете да намерите в сайта на ОПТТИ и YouTube канала на програмата.

 

Ключови думи:
@