На живо

7

Рубрика „ТранспортирайСе": Доставяме високоспециализирани средства за отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания

Публикувано на 14 Юли 2021
Рубрика „ТранспортирайСе
Снимка: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Слушайте рубриката „ТранспортирайСе" на Радио N-JOY и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания – катери, бонове, скимъри и друго оборудване, съобразени с особеностите на речната и морската среда.

Това стана ясно от думите на генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" Ангел Забуртов по време на откриващото събитие по проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение". Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г. и с национално съфинансиране.

До момента ДППИ реализира редица важни проекти, финансирани от Оперативната програма, като внедри и въведе в експлоатация високотехнологични системи на европейско ниво. Те допринасят както за сигурността на корабоплаването, така и за сигурността на страната ни, и ни нареждат в челните редици в Европа по дигитализация на водния транспорт. Настоящият проект пък ни отвежда голяма крачка напред в посока постигане на една по-зелена България, категорична е Галина Василева, ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура".      

Закрити площадки със стационарни приемни съоръжения за разделно събиране на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, ще бъдат изградени в Русе, Лом, Силистра, Варна и Бургас. Във Варна и в Бургас приемните съоръжения за отпадъци от корабите допълват вече съществуващите  такива и са предназначени да обслужват обособени зони за малки плавателни съдове. За речните пристанища приемните съоръжения се явяват част от планираната за въвеждане цялостна организация по приемане на отпадъци от корабите.        

 В процес на изграждане е и интегрирана информационна платформа. Тя ще служи за обобщаване на информацията, контрол на дейностите по приемане на отпадъци и реагиране при аварийни замърсявания.

Повече информация, можете да намерите в сайта на ОПТТИ и YouTube канала на програмата.

Ключови думи:
@