На живо

7

Правила на играта “RADIOMATE GIVEAWAY“


I. Организатор

1. Организатор на играта “RADIOMATE GIVEAWAY“ е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

II. Продължителност на Играта

1. Играта стартира на 27.03.2023 г. и продължава до 07.04.2023 г., включително.

III. Механизъм и условия за участие в Играта

1. Играта се провежда на територията на Република България на Instagram профила на радио N-JOY - https://www.instagram.com/radionjoybg/

2. В Играта може да участва всяко физическо лице, което последва профила ни, хареса поста ни и тагне приятел в коментарите под поста за Giveaway в Instagram профила на радио N-JOY

3. В срока на Играта, в Instagram профила на радио N-JOY ще бъде публикуван пост за Giveaway, включващ две безжични зарядни станции на RADIOMATE, тениска, чаша за кафе N-JOY, преносима зарядна батерия, химикалка, флашка и джобно огледало. Под поста в Instagram профила на радио N-JOY може да се отговаря до 16:00 ч. на 07.04.2023 г.

IV. Награди

1. Общо пет награди (5): Двама от изпълнилите изискванията да последва профила на радиото, да споделят стори с поста за Giveaway- a и да тагнат приятел в коментарите под поста ще спечелят по една безжична зарядна станция на RADIOMATE. Един ще спечели тениска с красив дизайн на радио N-JOY. Един ще спечели брандирани чаша за кафе за изпът; Един ще спечели комплект, включващ джобно огледало, химикалка, флашка и преносима батерия.

2. Наградите в Играта се осигуряват от „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

V. Тегленето на наградите

1.Тегленето на наградите се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички изпълнили условията на играта до 16:00ч. на 07.04.2023г. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето.  Името на спечелилия участник се обявява на същия ден в Instagram профила на радио N-JOY, между 17:00 и 18:00 часа, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от Instagram профила, чрез който са участвали в Играта.

2. Instagram профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

3. Печелившият участник се свързва с Радиото за уточняване начина на получаването на наградата на тел. 02/ 803 90 90, чрез имейл [email protected] или чрез лично съобщение в Instagram профила на Радиото.

4. Наградите на печелившите участници се изпращат по куриер (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.

5. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

6. Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото.

7. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

8. Радиото не носи отговорност за предоставената награда и/или за нейното използване.

VI. Други условия

1. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилите участници. Всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

2. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

3. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

4. Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.

5. Радиото има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, включително, но не само, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

6. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

7. Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

8. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg.