На живо

7

Правила на играта "Открий модерния и лесен начин за пазаруване с eBag!"


Правила на играта "Открий модерния и лесен начин за пазаруване с eBag!"

I. Организатори:

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)
И
2. „ Публисис“ ЕАД ЕИК 175432612, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Витоша, бул. България No 118

II. Продължителност на Играта
3. Играта стартира на 21.03.2021 г. и продължава до 25.03.2021 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта
4. Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което отговори на зададен дневен въпрос от Играта във Фейсбук страницата на радио N-JOY чрез посочване на верният отговор под публикацията с въпроса.
6. В срока на Играта, всеки делничен ден (от понеделник до петък) във Фейсбук страницата на радио N-JOY ще бъде публикуван дневен въпрос, с два отговора, един от които верен. Участниците трябва да посочат верния отговор на публикувания въпрос до 18.00 ч. в деня на публикуването на въпроса, като го изпишат като коментар под публикацията на въпроса за деня.

IV. Награди
7.1. Наградите за целия срок на играта са общо 5 (пет) ваучера, всеки на стойност от 50 лева за фермерски продукти от сайта на eBag. Ваучерите могат да бъдат използват при покупка от сайта ebag.bg на минимална стойност от 80 лева.
7.2. В срока на играта всеки делничен ден (без почивните дни) един участник, измежду далите верен отговор на въпроса от предходния ден ще спечелят една награда.
8. Наградите в играта се осигуряват от „Кънвинианс“ АД ЕИК 205308267, клиента на „Публисис“ ЕАД. Платформата за електронна търговия eBag.bg, собственост на „Кънвинианс“ АД доставя в района на София, Пловдив, Асеновград, Пазарджик, Перник, Банско и Благоевград. Точните граници на територията за доставка са посочени на следния адрес: https://www.ebag.bg/delivery. За да използват наградата си печелившите участници трябва да посочат адрес в границите на територията, на която оперира ebag.bg.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
9.1. Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички дали верен отговор до 18 ч. в деня на публикуване на въпроса. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето. Името на спечелилите участници се обявява в ефира на радио N-JOY, в делнични дни между 18:00 часа и 19:00 часа в предаването „Парти тайм“, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/games/ и/или на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
9.2. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от Фейсбук профила, чрез който са участвали в Играта.
9.3. Eдин участник дал верен отговор на въпроса за деня има право да получи само една награда за срока на Играта. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник. Всеки участник може да спечели само една награда за съответния ден, независимо от това колко пъти е отговорил на въпроса за деня.
10. Фейсбук профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.
11. Печелившият участник трябва да се свърже с Радиото за уточняване начина на получаването на наградата чрез имейл [email protected] или чрез персонализирано съобщение във Фейсбук профила на Радиото.
12. Наградите на печелившите участници се изпращат чрез лично съобщение до Фейсбук профила на печелившите участници, като промо код, който може да се използва при поръчка от ebag.bg, съгласно условията, посочени в Раздел IV - Награди.
13. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.
14. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.
15. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
16 Радиото не носи отговорност за предоставената награда и/или за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия
17. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилите участници. Всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.
18. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
19. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
20. Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.
21. Радиото има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, включително, но не само, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
22. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].
23. Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
24. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg.